28

Federatii Profesionale

41

Uniuni
Judetene

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR LIBERE
DIN ROMÂNIA – FRĂŢIA

Confederaţia noastră este cea mai mare organizaţie naţională de profil sindical, independentă faţă de partidele politice, de organele de stat şi de patronat, constituită exclusiv prin voinţa membrilor săi şi cuprinde la ora actuală peste 800 de mii de sindicalişti.
C.N.S.L.R.-FRĂŢIA azi:
Reprezintă şi promovează interesele profesionale, sociale, economice şi culturale si apără toate drepturile fundamentale ale membrilor săi;
Participă, ca partener reprezentativ, la negocierea contractului colectiv de muncă şi la elaborarea şi modificarea actelor normative care privesc activitatea sindicală şi interesele socio-profesionale şi economice ale membrilor de sindicat;
Promovează relaţii de colaborare şi solidaritate internă şi internaţională cu toate organizaţiile sindicale devotate aspiraţiilor democratice, dreptăţii, libertăţii si păcii;
C.N.S.L.R.-FRĂŢIA este afiliată la Confederaţia Europeană a Sindicatelor (ETUC) şi la Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (ITUC), unde este membră în comitetul executiv al acesteia.
Organizaţii membre:
28 de federaţii profesionale din, practic, toate ramurile şi domeniile de activitate;
41 de Uniuni Judeţene – filiale ale C.N.S.L.R.-FRĂŢIA.