Acorduri | Pacte | Protocoale

Propunere de LEGE - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Varianta propusa de PSD 10 aprilie 2017