Biroul Operativ al CNSLR-Fratia

BIROUL OPERATIV

(extras din statut)

„Art. 49. Biroul Operativ este organul de conducere operativă al Confederaţiei între şedinţele Comitetului Director.

Art. 50. (1) Biroul Operativ este format din 9membri aleşi de Congres, după cum urmează:

– Preşedinte;

– Prim-vicepreşedinte;

– şapte vicepreşedinţi.

(2) Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii sunt aleşi din rândul candidaţilor mandataţi de federaţii sindicale reprezentative.

Art. 51. Biroul Operativ se întruneşte bilunarsau ori de cate ori este nevoie, este convocat de Preşedinte, adoptă hotărâri şi funcţionează conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de Comitetul Director.

Art. 52. Biroul Operativ are, în principal, următoarele competenţe:

a) aproba organigrama, nomenclatorul de funcţii şi salarizarea, în cadrul Confederaţiei precum si regulamentele interne;

b) numeşte, sancţionează şi demite Consiliile de Administraţie ale societăţilor comerciale ale Confederaţiei;

c) analizează şi aprobă bilanţurile societarilor comerciale, instituţiilor şi fundaţiilor Confederaţiei;

d) promovează acţiuni civile, în apărarea drepturilor Confederaţiei şi se constituie parte civilă în procesele penale;

e) hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale, instituţii, fundaţii, precum şi desfăşurarea altor activităţi;

f)numeste reprezentantii Confedratiei in diverse organisme nationale si internationale, de interes sindical sau profesional

g) suspendă şi/sau revocă, la propunerea Preşedintelui, preşedinţii de Uniuni Judeţene, conform

h) propune Comitetului Director Strategia Confederatiei in relatia cu alte organizatii internationale

i) propune spre aprobare Comitetului Director, programele de investiti si analizeaza realizarea acestora

j) elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Confederaţiei;

k)propune consiliului nationalsuspendarea sau, dupa caz, revocarea presedintelui pentru savarsirea unor fapte care, prin efectul lor,pot prejudicia interesele sau imaginea Confederatiei

Lista membrilor biroului operativ

LEONARD BARASCU

LEONARD BARASCU

PRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA
FLORIN BERCEA

FLORIN BERCEA

PRIMVICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA

Coordonator SINDICATULUI NATIONAL "PETROM-ENERGIE"

PETRE TANCAU

PETRE TANCAU

VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA

Presedintele Fderatiei Sindicatelor din Chimie si Petrochimie "LAZAR EDELEANU"

FLORIN DOBRESCU

FLORIN DOBRESCU

VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA

Presedintele Fderatiei Sindicatelor "DRUM DE FIER"

MARIAN LUPASCU

MARIAN LUPASCU

VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA

Reprezentantul Federatiei salariatilor din administratia publica centrala si locala "COLUMNA"

VALENTIN CATALIN MOSOI

VALENTIN CATALIN MOSOI

VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA

Reprezentantul Fderatiei Sindicatelor "GAZ-ROMANIA"

SEBASTIAN OPRESCU

SEBASTIAN OPRESCU

VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA

Presedintele Sindicatului national a functionarilor publici din Romania

STELIAN SOROCEANU

STELIAN SOROCEANU

VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA

Presedintele Fderatiei Sindicatelor Radiocomunicatii

MIHAIL VOICU

MIHAIL VOICU

VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA

Presedintele Fderatiei Sindicatelor "TERMOELECRTICA