Achizitie directa pentru camera web cu I P in cadrul proiectului ID POSDRU 63007

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

1. INSTITUTUL DE EDUCATIE SI STUDII SINDICALE, in calitate de achizitor, cu sediul in localitatea Bucuresti, Strada General Vasile Milea nr 7, Sector 6, organizeaza procedura de achizitie directa, potrivit Ordinului nr. 1050/2012 emisa de MAEUR, in vederea achizitionarii de produse – Camera web cu IP- cod CPV:30237240-3
2. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 ,,Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii’’.
3. Numarul de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/63007, Titlul proiectului: „Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen la nivel national in cadrul societatii civile si administratiei publice locale si centrale”
4. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie: Achizitia de camera web cu IP(pentru supraveghere).
. . . . . . . . . . . . . .

12. Operatorii economici interesaţi pot transmite / depune oferte, la sediul de implementare a proiectului din Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1, cu precizarea datelor de identificare a solicitantului, până cel mai târziu la data de 26.09.2013,
orele 11:00.
13. Data, ora si locul evaluarii ofertelor: 26.09.2013, orele 12:30, Bucuresti Str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1
14. Data de publicare a anuntului: 20.09.2013

Anunt privind reluarea procedurii de achizitie de computere la IESS in proiectul ID POSDRU 63007

INVITATIE DE PARTICIPARE
1. INSTITUTUL DE EDUCATIE SI STUDII SINDICALE, in calitate de achizitor, cu sediul in localitatea Bucuresti, Strada General Vasile Milea nr 7, Sector 6, organizeaza procedura de cerere de oferta, potrivit Ordinului nr. 1050/2012 emisa de MAEUR, in vederea achizitionarii de produse – Computere – COD CPV 30141200-1.
2. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 ,,Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii’’.
3. Numarul de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/63007,
Titlul proiectului: „Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen la nivel national in cadrul societatii civile si administratiei publice locale si centrale”
4. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie: Achizitia de Computere. Specificaţii tehnice minime şi obligatorii: conform Documentatie de atribuire si a caietului de sarcini, care pot fi solicitate in scris la adresa de email: i.e.s.s.fratiasind@gmail.com terezaion@yahoo.com
5. Limba de redactare a ofertei: limba romana
6. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
7. Pretul ofertei este ferm in RON. – NU se accepta actualizarea pretului contractului
8. Valabilitatea ofertei: 30 zile
9. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut, în condiţiile în care oferta corespunde cerinţelor de natură tehnică şi cantitativă descrise in documentaţia pentru ofertanţi (specificaţiile tehnice).
10. Alte informaţii privind această achiziţie precum si specificatiile tehnice complete pot fiobţinute în urma unei solicitări adresate în scris, pe e-mail la adresa i.e.s.s.fratiasind@gmail.com terezaion@yahoo.com
11. Operatorii economici interesaţi pot transmite / depune oferte, la sediul autoritatii contractante din Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1, cu precizarea datelor de identificare a solicitantului, până cel mai târziu la data de 26.09.2013, orele 10:30.
12. Data, ora si locul evaluarii ofertelor: 26.09.2013, orele 11:00, Bucuresti Str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1
13. Data de publicare a anuntului: 19.09.2013

Anularea procedurii de achizitie pentru computere la IESS in proiectul POSDRU 63007

ANUNT PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE

INSTITITUL DE EDUCATIE SI STUDII SINDICALE, cu sediul in localitatea Bucuresti, sector 6, Str. General Vasile Milea Nr7, in calitate de achizitor, partener in proiectul POSDRU/97/6.3/S/63007 al carui beneficiar este CNSLR- FRATIA, anunta anularea procedurii de cerere de oferta, potrivit Ordinului nr. 1050/2012 emisa de MAEUR, in vederea achizitionarii de produse – Computere – COD CPV 30141200-1; Procedura urmeaza sa se reia la o data care va fi anuntata curand.

Anunt achizitie publica computere, in cadrul proiectului POSDRU/97/6.3/S/63007 Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen la nivel national in cadrul societatii civile si adminsitratiei publice locale si centrale, al partenerului Nr 6 INSTITUTUL DE EDUCATIE SI STUDII SINDICAL

INVITATIE DE PARTICIPARE

1. INSTITITUL DE EDUCATIE SI STUDII SINDICALE, cu sediul in localitatea Bucuresti, sector 6, Str. General Vasile Milea Nr7, in calitate de achizitor, partener in proiectul POSDRU/97/6.3/S/63007 al carui beneficiar este CNSLR-FRATIA, organizeaza procedura de cerere de oferta, potrivit Ordinului nr. 1050/2012 emisa de MAEUR, in vederea achizitionarii de produse – Computere – COD CPV 30141200-1.
2. Sursa de finantare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 ,,Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii’’.
3. Numarul de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/63007,
Titlul proiectului: „Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen la nivel national in cadrul societatii civile si administratiei publice locale si centrale”
4. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie: Achizitia de Computere.
Specificaţii tehnice minime şi obligatorii: conform Documentatie de atribuire si a caietului de sarcini
. . . . . . . .
Limba de redactare a ofertei : limba romana
6. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA
7. Pretul ofertei este ferm in RON. – NU se accepta actualizarea pretului contractului
8. Valabilitatea ofertei : 30 zile
9. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare : preţul cel mai scăzut, în condiţiile în care oferta corespunde cerinţelor de natură tehnică şi cantitativă descrise in documentaţia pentru ofertanţi (specificaţiile tehnice).
. . . . . . . .
11. Operatorii economici interesaţi pot transmite / depune oferte, la sediul beneficiarulu(CNSLR-FRATIA) din Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1, cu precizarea datelor de identificare a ofertantului, până cel mai târziu la data de 03.09.2013, orele 10:30.
12. Data, ora si locul evaluarii ofertelor: 03.09.2013, orele 11:00, Bucuresti Str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1
13. Data de publicare a anuntului: 14.08.2013

Proiectul ID60304 Anunţ competitie pentru atribuirea contractului de achiziţia de servicii de arhivare documente COD CPV 79995100-6

Anunţ privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de arhivare documente COD CPV 79995100-6
In cadrul Proiectului POSDRU/93/3.3/S/60304
“Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru ocupare si incluziune”

Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania – Fratia (CNSLR-Fratia), cod de identificare fiscală 4420392, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, inregistrata in Registrul Special al Federatiilor – Sectiunea I, pozitia nr.3/22.01.2001, tel: 021.312.43.47, fax: 021.313.59.38, posta electronica: confederatiafratia(@yahoo.com, reprezentata legal prin Dl Ion SAMOILA, anuntă organizarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de arhivare documente, COD CPV 79995100 – 6, in conformitate cu prevederile Ordinului MAE nr. 1050/ 2012.
Data publicării anunţului pe site-ul CNSLR – Fratia : 13 Mai 2013
CNSLR – Fratia, este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/93/3.3/S/60304 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru ocupare si incluziune”.
. . . . . . . . .
Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la telefon 021.310.08.90, fax 021. 313.09.66., 0757.21.62.92. Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret va rugam sa contactati CNSLR – Fratia la sediul de implementare a Proiectului din str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, Sectorul 1, Bucuresti. Persoana de contact: Expert cu Studii Juridice Nicoleta TANASE.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 17 Mai 2013, ora 15.00. Data si ora deschiderii ofertelor: 17 Mai 2013, ora 16.30

Proiect ID 63007 - Anunt privind recrutarea de experti in evaluarea si selectia participantilor la cursuri

ANUNT RECRUTARE PERSONAL

CNSLR Fratia, beneficiar al proiectului „Promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen la nivel naţional în cadrul societăţii civile şi administraţiei publice locale şi centrale”- POSDRU/97/6.3/S/63007, organizeaza selectie de personal in vederea angajarii a doi experti specializati in evaluare si selectie participanti (grup tinta).
CV-urile vor fi trimise in format electronic pe adresa de e-mail secretariat@cnslr-fratia.ro. Termenul limita de trimitere a CV-urilor este 25 martie 2013. Dupa analizarea CV-urilor, in perioada 26-29 martie, vor avea loc interviurile individuale. Va rugam sa luati in considerare ca numai candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate vor fi contactati in vederea sustinerii interviului.