Dialogul social - către o rută flexibilă pentru ocupare şi incluziune

Proiectul a început la 1 iulie 2010 şi se desfăşoară pe o perioadă de 36 (treizeci şi şase) de luni.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacităţii partenerilor sociali pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă şi coeziunea socială la nivel naţional prin promovarea dialogului social tripartit şi bipartit.

Grupul ţintă vizat de acest proiect este format din următoarele categorii de personal: 390 persoane din cadrul personalului partenerilor sociali, 390 persoane din cadrul personalului asociaţiilor profesionale şi 100 de persoane din cadrul personalului organizaţiilor societăţii civile. Aceştia vor fi selectaţi din toate regiunile de dezvoltare ale ţării.

Obiectivul proiectului va fi atins printr-o serie de activităţi complexe ce include campanii de conştientizare şi dezbateri publice pentru stimularea rolului dialogului social tripartit şi bipartit în domeniul dezvoltării economice durabile, ocupării şi incluziunii sociale, seminarii de lucru, analize asupra nivelului de dezvoltare al dialogului social în România, precum şi sesiuni de instruire pentru creşterea capacităţii şi competenţelor partenerilor sociali de a se implica activ în realizarea dialogului social.

De asemenea, în cadrul proiectului se vor derula activităţi inovatoare: elaborarea unui manual de acţiune al partenerului social pentru eficientizarea rolului acestuia în cadrul dialogului social, realizarea unui material suport pentru instruirea membrilor partenerilor sociali în vederea creşterii capacităţii acestora de implicare activă în dezvoltarea dialogului social, realizarea şi diseminarea planurilor teritoriale de acţiune pentru promovarea dialogului social la nivel local.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul contactaţi:: C.N.S.L.R.-FRĂŢIA, Str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Răzvan Daraban – Manager Proiect; Ion Samoila – Președinte C.N.S.L.R.-FRĂŢIA; telefon 021.312.43.47; 021.313.94.57; fax 021.313.59.38; www.cnslr-fratia.ro, e-mail: confederatiafratia@yahoo.com.
Iar, pentru mai multe informaţii despre programele de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi: www.fseromania.ro