Departamente

Punând în primul plan eficienţa organizatorică, C.N.S.L.R.-FRĂŢIA deține o structură departamentală în juruI ideei centrale prin care oamenii sunt considerați a fi cea mai de preţ resursă pe care o avem. De aceea căutăm cele mai viabile soluţii pentru a dovedi că ştim să-i punem în valoare.

Plecând de la convingeri morale înalte şi principii ferme, și fără a neglija necesitatea îmbunătăţirii continue a performanţelor, sarcinile şi oamenii sunt repartizate în aşa fel, încât să fie asigurate – atât în interiorul, cât şi în exteriorul organizaţiei – cooperarea, îndeplinirea promptă a sarcinilor, distribuirea judicioasă a resurselor, luarea deciziilor în mod eficace şi o comunicare permanentă.

În momentul de față există urmatoarele departamente: